REZERVACE SE OTEVŘE ZDE 3.10.22 v 8h

PATAGONSKÝ EXPRES
Malý sál – první reprízy v listopadu 2022
Nový neobyčejný výlet za krásnými podivíny prožitý společně u prostřených stolků.